Indkøbsvogn

✨ GRATIS LEVERING FRA 369 kr. KØB !

Juridiske oplysninger

Ansvarlig for offentliggørelsen: Smykkeskrin Copenhagen
Virksomhedsregistreringsnummer: 837 818 673 00019
107 rue des fleurets
74140, Chens sur Léman, Frankrig

For alle oplysninger vedrørende driften af webstedet bedes du kontakte: kontakte@cxecomgroup.com

Vilkår og betingelser for brug

Ved at bruge dette websted anerkender den besøgende, at han/hun har haft mulighed for at læse nærværende brugsbetingelser og de generelle salgsbetingelser.
Smykkeskrin Copenhagen gør alt for efter bedste evne at sikre nøjagtigheden og ajourføringen af de oplysninger, der offentliggøres på dette websted, hvis indhold forbeholder sig ret til at rette til enhver tid og uden varsel. Smykkeskrin Copenhagen kan dog ikke garantere for nøjagtigheden, præcisionen eller fuldstændigheden af de oplysninger, der er tilgængelige på dette websted. Smykkeskrin København fralægger sig derfor ethvert ansvar:

-for enhver afbrydelse af webstedet -for enhver forekomst af fejl
-for eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser i de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet.
-for skader som følge af en tredjeparts svigagtige indtrængen, der fører til en ændring af de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet.

Og mere generelt for enhver direkte eller indirekte skade, uanset årsag, oprindelse, art eller konsekvenser, herunder navnlig omkostninger, der kan opstå i forbindelse med køb af varer, der tilbydes på webstedet, tab af fortjeneste, kunder, data eller andre tab af immaterielle aktiver, der kan opstå som følge af en persons adgang til webstedet, manglende adgang til det, eller som følge af kreditering af oplysninger, der direkte eller indirekte stammer fra webstedet.

Links

Webstedet kan indeholde links til andre websteder eller andre internetkilder. Da Smykkeskrin København ikke kan kontrollere disse eksterne websteder og kilder, kan Smykkeskrin København ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden af disse eksterne websteder og kilder, og kan ikke holdes ansvarlig for indhold, reklamer, produkter, tjenester eller andet materiale, der er tilgængeligt på eller fra disse eksterne websteder eller kilder. Smykkeskrin København kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, beviste eller påståede, som følge af brugen eller af at have stolet på det indhold, de varer eller tjenester, der er tilgængelige på disse eksterne websteder eller kilder.

Ejendomsretlige rettigheder

Webstedet og enhver software, der nødvendigvis anvendes i forbindelse med det, kan indeholde fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendomsret eller andre love. Medmindre andet er angivet, tilhører de intellektuelle ejendomsrettigheder til dokumenterne på webstedet og alle de elementer, der er skabt til dette websted, udelukkende Smykkeskrin København, som ikke giver nogen licens eller anden rettighed end retten til at konsultere webstedet. Navnlig varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er nævnt på webstedet, tilhører de relevante enheder i Smykkeskrin København. Det er kun tilladt at reproducere dokumenter, der er offentliggjort på webstedet, udelukkende med henblik på information til personlig og privat brug, idet enhver reproduktion og enhver brug af kopier til andre formål er udtrykkeligt forbudt. Det er også forbudt at kopiere, ændre, skabe et afledt værk, foretage reverse engineering eller samle eller på anden måde forsøge at finde kildekoden (undtagen i henhold til loven), sælge, overdrage, give underlicens eller på nogen måde overføre rettigheder til softwaren. Det er ligeledes forbudt at ændre softwaren eller at anvende ændrede versioner af softwaren og især (uden at denne opregning er begrænsende) med henblik på at opnå uautoriseret adgang til tjenesten og at få adgang til webstedet på anden måde end gennem den grænseflade, som Smykkeskrin Copenhagen har stillet til rådighed for dig til dette formål.

Databehandling og frihedsrettigheder

Alle personlige oplysninger, som internetbrugeren er nødt til at videregive til Smykkeskrin København for at kunne bruge visse tjenester, er underlagt bestemmelserne i den franske lov nr. 78-17 Informatique et Libertés af 6. januar 1978. Som sådan har internetbrugeren en ret til adgang, berigtigelse og sletning af sine personlige oplysninger, som han til enhver tid kan udøve ved at sende en e-mail til følgende adresse: kontakte@cxecomgroup.com

For at få adgang til, ændre eller slette dine personlige oplysninger kan du også klikke på "Min konto" på https://www.smykkeskrincopenhagen.com/. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er anmeldt til CNIL under nummer 2179194 v 0.

Cookies

Webstedet er også designet til at være særligt opmærksomt på kundernes behov. Til dette formål anvender Smykkeskrin København cookies (dvs. aflæggelse af spor på kundens computerudstyr). Formålet med cookien er at angive dit besøg på webstedet og på de forskellige sider på webstedet med henblik på at
at forbedre den personlige service, der er beregnet til kunderne
Mål publikum på webstedet.

Når kunden besøger webstedet for første gang, informeres han/hun om brugen af disse sporingsmidler og om, at han/hun ved at fortsætte med at surfe på webstedet accepterer brugen af dem. Kunden kan nægte brugen heraf, navnlig ved at konfigurere sit udstyr. Han kan også slette cookies i indstillingerne på sit udstyr. I tilfælde af afvisning af cookies kan Smykkeskrin København ikke garantere brugen af alle hjemmesidens funktioner.

Nyhedsbreve

Vores nyhedsbreve sendes pr. e-mail til brugere, der anmoder om at abonnere på nyhedsbrevet. Disse e-mails sendes under Smykkeskrin Københavns firmanavn,

Du kan til enhver tid afmelde dig igen ved at bruge linket nederst i hvert nyhedsbrev.

Gratis Levering

Fra 369 kr. køb

Tilfredshed eller dine penge tilbage

14 dages fortrydelsesfrist

100% Sikker Betaling

PayPal / Visa / MasterCard